Hulp aan volwassenen

We kunnen u individuele, psycho-sociale hulp bieden, die zich richt op allerlei vragen en problemen die u hebt met uzelf en/of uw omgeving. We proberen samen met u te werken aan het oplossen, verlichten of hanteerbaar maken van het probleem.

U kunt bijvoorbeeld denken aan de volgende vragen en problemen:
  • Niet lekker in je vel zitten
  • Negatief zelfbeeld
  • Stress of overspannenheid
  • Angststoornissen
  • Somberheid en depressie
  • Zingevings- en levensvragen
  • Rouwverwerking
  • Traumabegeleiding
  • Onverklaarbare lichamelijke klachten
  • Relationele problemen

Werkwijze

Nadat u zich heeft aangemeld, volgt er een intakegesprek. In dit gesprek bespreken wij wat uw hulpvraag en uw verwachting is. Er wordt ook gekeken of wij samen verder kunnen. Er wordt gewerkt met een individueel behandelplan dat als leidraad dient voor de therapie.

Wij maken gebruik van integratieve therapie. Dat wil zeggen dat wij verschillende therapievormen inzetten, die aansluiten bij de persoonlijk situatie van dat moment, waarbij aandacht en ruimte wordt geboden voor zowel het hier-en-nu als voor het verleden.

Psycho-sociale hulp is niet geschikt voor psychiatrische problematiek.

Tarieven Contact
Psychosociale hulp voor
kinderen

kinderen

Kinderen kunnen het soms al best moeilijk hebben in hun leven. Sommige kinderen zijn erg boos, bang of verdrietig van binnen en dat kan zich gaan uiten in verschillend soorten gedrag. Door te spelen kan een kind zijn ware gevoelens uiten en verwerkt op deze manier gebeurtenissen. Dat zet een kind vrij, waardoor een kind weer zichzelf kan zijn.

jongeren

jongeren

Als jongere kun je een periode doormaken waarin je niet lekker in je vel zit. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Door samen te kijken wat de oorzaken zouden kunnen zijn en daarover te praten en oefeningen te doen, hopen we dat je je weer sterk genoeg voelt en met plezier in het leven staat.

Register Beroepsbeoefenaren Complimentaire Zorg Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Keurmerk Christelijke Zorg