Hulp aan kinderen

Jonge kinderen kunnen het soms al best moeilijk hebben. Dit kan komen omdat ze bijvoorbeeld ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt zoals een echtscheiding, een overlijden, een ongeluk, een ziekenhuisopname, geadopteerd zijn of in een pleeggezin wonen.

Soms laten kinderen gedrag zien dat niet helemaal hoort bij hun leeftijd en/of waardoor het kind zichzelf in de weg zit.

Gedacht kan worden aan de volgende symptomen:

  • Angstig zijn
  • Slaapproblemen
  • Eetproblemen
  • Zindelijkheidsproblemen
  • Snel en veel ruzie maken
  • Druk gedrag vertonen
  • In zichzelf gekeerd zijn
  • Buikpijn of andere lichamelijke klachten hebben
  • Gepest worden of anderen pesten

Als een kind langere tijd last heeft van een of meerdere symptomen, dan kan de ontwikkeling in gevaar komen en is het verstandig om de hulp van een kindertherapeut in te schakelen.

Jonge kinderen kunnen moeilijk verwoorden wat hun probleem precies is, hoe ze zich daarover voelen en wat ze er aan zouden kunnen doen.  Kinderen zijn geen kleine volwassenen, die al zoveel woorden hebben, maar zij praten, verwerken en leren door middel van het spel. Door middel van spelen en andere creatieve activiteiten (kleien, verven, tekenen) wordt er gewerkt aan het verwerken van het probleem, het uiten van gevoelens en kan er geoefend worden met nieuw gedrag. 

Werkwijze

Het kind wordt aangemeld door de ouders of door een voogd. Eerst zal er een intakegesprek plaats vinden met de ouders of de voogd, waarin de problematiek van het kind wordt besproken. Daarna zal het kind gedurende drie sessies geobserveerd worden door de kindertherapeut. Dit gebeurt in de spelkamer waar het kind ruimte en mogelijkheden heeft om in alle vrijheid te spelen met verschillende soorten speelgoed en materialen.

Na deze drie sessies vindt er een evaluatie plaats met ouders of voogd. In dit gesprek wordt besproken wat de kindertherapeut heeft gesignaleerd bij het kind en wordt er besloten of het kind therapie nodig zal hebben. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld, dat als leidraad dient voor de therapie.

Tijdens de sessies zal de kindertherapeut een vertrouwensrelatie opbouwen met het kind, wat een noodzaak is om tot een goed resultaat te komen. Dit kan soms enige tijd duren. De kindertherapeut zal het kind observeren en meespelen en door verschillende interventies en methodes het kind sturing geven en helpen om zijn problemen en zijn gevoelens te verwerken en eventueel nieuw gedrag aanleren.

Omdat kinderen ouders of verzorgers nodig hebben in hun ontwikkeling en opvoeding, speelt ouderbegeleiding een belangrijke rol. Na elke 5 sessies (uitzonderingen daargelaten) vindt er een ouderbegeleidingsgesprek plaats. In dit gesprek wordt besproken hoe het thuis met het kind gaat, wat de kindertherapeut in de therapie is tegengekomen aan problematiek en worden er eventueel handvatten gegeven aan ouders of verzorgers.

De therapie wordt afgebouwd als het kind zonder therapeutische hulp verder kan.

Tarieven Contact
Psychosociale hulp voor
jongeren

jongeren

Als jongere kun je een periode doormaken waarin je niet lekker in je vel zit. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Door samen te kijken wat de oorzaken zouden kunnen zijn en daarover te praten en oefeningen te doen, hopen we dat je je weer sterk genoeg voelt en met plezier in het leven staat.

volwassenen

volwassenen

Het leven kan soms zwaar aanvoelen, een gevoel van overleven in plaats van leven en de weg naar je eigen hart is gesloten. Samen gaan we de weg naar je eigen hart proberen terug te vinden, zodat er meer ruimte, vrede en vrijheid ontstaat.

Register Beroepsbeoefenaren Complimentaire Zorg Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Keurmerk Christelijke Zorg