Hulp aan jongeren

Als jongere kun je een periode doormaken waarin je niet lekker in je vel zit. Dit kan komen omdat je een echtscheiding mee hebt gemaakt of iemand hebt verloren. Soms heb je vragen over wie je eigenlijk bent of wat je op deze wereld doet.

Jongeren uiten hun gevoelens op allerlei manieren. Sommigen voelen zich somber of piekeren veel. Anderen zijn onzeker of bang en trekken zich thuis en op school terug. Weer anderen reageren driftig of boos en maken veel ruzie thuis en op school. Ze reageren heftiger dan ze eigenlijk zouden willen.

Als jij jezelf hierin herkent en je hebt het idee dat je er samen met je ouders en of mentor niet meer uitkomt, dan zou een psycho-sociaal therapeut jou verder kunnen helpen.

Werkwijze

Als je jonger bent dan 18 jaar moeten jouw ouders/verzorgers jou aanmelden voor therapie. Als je bent aangemeld dan maken we een afspraak voor een intakegesprek. Jij mag alleen komen voor dit gesprek, maar je mag ook je ouders of verzorgers meenemen. In dit gesprek gaan we kijken wat jouw probleem is en of het tussen ons wel klikt. Aan het eind van het gesprek beslissen we met elkaar of we verder willen en kunnen gaan.

Als we besluiten om door te gaan dan gaan wij samen met jou aan het werk, door middel van gesprekken en oefeningen, om weer controle te krijgen over je gevoelens en antwoorden te vinden op je vragen. Er wordt gewerkt met een behandelplan dat we samen met jou gaan maken. Na 5 sessies hebben we een evaluatiegesprek met jou om te kijken hoe de therapie verloopt. Soms kan het nodig of fijn zijn om je ouders of verzorgers voor het evaluatiegesprek uit te nodigen. Wat jij zegt in de therapie is vertrouwelijk, dat wil zeggen dat de therapeut nooit zomaar iets tegen andere mensen mag zeggen.

De therapie wordt in overleg afgesloten.

Tarieven Contact
Psychosociale hulp voor
kinderen

kinderen

Kinderen kunnen het soms al best moeilijk hebben in hun leven. Sommige kinderen zijn erg boos, bang of verdrietig van binnen en dat kan zich gaan uiten in verschillend soorten gedrag. Door te spelen kan een kind zijn ware gevoelens uiten en verwerkt op deze manier gebeurtenissen. Dat zet een kind vrij, waardoor een kind weer zichzelf kan zijn.

volwassenen

volwassenen

Het leven kan soms zwaar aanvoelen, een gevoel van overleven in plaats van leven en de weg naar je eigen hart is gesloten. Samen gaan we de weg naar je eigen hart proberen terug te vinden, zodat er meer ruimte, vrede en vrijheid ontstaat.

Register Beroepsbeoefenaren Complimentaire Zorg Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Keurmerk Christelijke Zorg